Home Atelier

Atelier

El nostre interès pels ateliers va començar en fixar-nos en les escoles de Reggio Emilia, Itàlia. La intenció de l’atelier en aquestes escoles, és oferir als nens l’oportunitat d’explorar i connectar amb una varietat de mitjans i materials. Els espais estan dissenyats per donar als nens el temps, informació, inspiració i materials perquè puguin expressar efectivament la seva comprensió a través de “100 idiomes diferents”.

Des de finals dels 60 en els jardins infantils municipals de Reggio Emilia, cada escola té un espai anomenat el taller i la figura de l’atelierista, un “mestre”, amb un fons d’arts. D’aquesta manera, els llenguatges expressius i poètics formen part del procés pel qual el coneixement es construeix.

L’Atelier al col·legi Sant Andreu s’ha convertit així en el lloc de la investigació, la invenció i l’empatia, expressada mitjançant “100 llengües”, que s’estenen més enllà de la infantesa a l’edat adulta, àdhuc fins a l’edat avançada.

Els tallers es construeixen tenint en compte diverses competències (arquitectura, música, cos humà, botànica…), per tal d’oferir al nen un món ple de possibilitats.

La vivència de l’art des de l’atelier permet treballar multidisciplinarment, fins i tot els eixos transversals del currículum, d’una manera lúdica i vivencial; fomenta la creativitat; afavoreix el treball cooperatiu i es converteix en un lloc per compartir i relacionar-se.