Home Estimulació Primerenca

Estimulació Primerenca

estimulacioÉs el grup de tècniques educatives especials emprades en nens entre el naixement i els sis anys de vida per corregir trastorns reals o potencials en el seu desenvolupament, o per estimular capacitats compensadores. Les intervencions contemplen el nen globalment i els programes es desenvolupen tenint en compte tant l’individu com la família i l’entorn social que l’envolta.

L’estimulació primerenca es pot començar quan el nadó té 3 mesos de vida, ja que és el període de temps en què hi ha major plasticitat cerebral. Els primers sis anys de vida es caracteritzen per un alt grau de plasticitat neuronal, que permet l’adquisició de funcions bàsiques com el control postural, la marxa o el llenguatge.

L’Ed. Infantil, a la seva etapa de 3 a 6 anys és un moment idoni per fer aquesta estimulació cerebral, que prepararà els alumnes per a futurs aprenentatges. En aquesta etapa de canvis morfològics i estructurals,  la interacció amb el seu medi i la pròpia herència genètica, interactuen per aconseguir el desenvolupament de les seves capacitats (motores, cognitives i sensitives), per obtenir un aprenentatge i la maduració del seu sistema nerviós central.

Al col·legi Sant Andreu volem aconseguir, des de l’Estimulació Primerenca, la consecució de 3 excel·lències:

Excel·lència EMOCIONAL i SOCIAL:

És el desenvolupament de conductes que marquen el temperament del nen, mitjançant el qual s’estableixen patrons de conducta que el nen segueix com a model del seu aprenentatge.

Excel·lència INTEL·LECTUAL:

Es tracta del desenvolupament que es dóna des del moment del seu naixement fins a l’adolescència. Aquest depèn dels factors genètics i de la intervenció d’un adult, en aquest cas el professor, ja que aquest té una gran influència en el seu desenvolupament emocional dins de l’aula. Els professors han de proporcionar al nen elements saludables per al seu aprenentatge.

Com ho fem? 

Amb la psicomotricitat (arrossegament, gateig…), ritmes i sons, els programes de lectura (grafomotricitat), les matemàtiques (EntusiasMAT), projectes d’aula, Anglès (AMCO), programa de música (veu, percusió, audicions…), escacs, l’acollida, programa de BITs, l’atelier (Reggio Emilia), Colònies, Festivals, Casal d’Estiu, Literatura a l’aula, TIC…

Excel·lència FÍSICA:

El desenvolupament físic, en aquetes primeres etapes, està molt relacionat amb l’aprenentatge. L’estimulació física del cos repercuteix en el creixement de les connexions cerebrals que afavoriran aprenentatges presents i futurs, creant les xarxes neuronals que ell necessitarà més endavant.