Home Intel·ligències Múltiples

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

3iu1oickutawcipgp1b-01El Dr. Howard Gardner, de la Universitat de Harvard, proposa un model pel qual la intel·ligència de cada persona no té un caràcter unitari, basat tradicionalment en la part lingüística i matemàtica del cervell. Segons Gardner, “tots tenim una sèrie de diferents ordinadors en els nostres cervells, òbviament això és una metàfora, tenim una sèrie de sistemes i artefactes a través dels quals coneixem el món i penso actualment, que tenim vuit ordinadors, vuit intel·ligències, però si en tenim vuit, podem dir segurament que en  tenim més”.

Aquesta visió múltiple de la ment humana afegeix a les conegudes intel·ligències lingüística i logicomatemàtica, les intel·ligències espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal i naturalista.

Aquesta teoria ens confirma que les diferències individuals són importants. Cada persona aprèn de maneres diferents, això obliga que la docència no estigui basada en les metodologies tradicionals de transmissió de la informació, sinó en la multiplicitat d’entrades (textos, imatges, sons, vídeos, moviments…). L’aplicació pràctica de la teoria implica el reconeixement i respecte per l’estil d’aprenentatge propi de cada persona i també pels seus interessos i talents. Tots tenim les vuit intel·ligències, ens diferenciem en la intensitat, en la combinació de les mateixes, i en com les utilitzem per resoldre diversos problemes i per progressar en el diferents àmbits.

Al col·legi Sant Andreu posem a l’abast dels nostres alumnes multitud de plataformes d’aprenentatge, diversos punts d’entrada, perquè cadascú aprengui des dels seus punts forts. Potenciant les seves capacitats, els ajudem a aprendre per sí mateixos, a saber buscar solucions a situacions noves a la vida, a reconèixer en quin àmbits són competents i a enfortir aquells en els què potser no ho són tant.

Aquesta teoria trenca amb el paradigma tradicional de l’ensenyament, i per mitjà de les metodologies interactives, aconsegueix que l’alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge i estigui preparat per als nous reptes de la societat.