Home Després de l’ESO i el Batxillerat…

Després de l’ESO i el Batxillerat…

Després de l’ESO

En acabar l’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat pot escollir diferents opcions, en funció de si ha superat o no aquesta etapa.  En cas que la superi, pot cursar:

  1. Batxillerat
  2. Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

En cas contrari, hi ha les opcions següents:

  1. Programes de formació i inserció (PFI)
  2. Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

En el nostre centre tenim un blog perquè l’alumnat faci el seu projecte personal d’elecció acadèmica i professional:

imagesI després què?

 

Després del Batxillerat

accesnet1

Després del Batxillerat, l’alumnat pot triar diferents opcions de futur:

  1. Entrar a la universitat, via PAU.
  2. Cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).
  3. Accedir al món laboral.

Les Proves d’Accés a la Universitat

Segons assenyala el portal de la Generalitat de Catalunya, “les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat” i “són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària”.

Enllaços d’interès:

Informació general de les PAU (Generalitat de Catalunya)

 

La universitat

A Catalunya existeix una gran oferta d’estudis universitaris, tant públics com privats. És molt important que l’alumne/a tingui tota la informació, amb vista a poder triar-los encertadament. Els següents enllaços contenen dades útils, com els plans d’estudis, les notes de tall o les sortides professionals.

Informació general de la preinscripció universitària (Generalitat de Catalunya)

Estudis universitaris

 

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Són ensenyaments reglats que formen i preparen l’alumnat per exercir una professió, un ofici artesà o una modalitat esportiva. Als CFGS s’hi accedeix després d’obtenir el títol de Batxillerat o titulacions equivalents, o bé després de superar una prova d’accés.