Home Escola Natzaret

Natzaret

El 28 de juny de 1874 s’erigeix a Talarn (Pallars Jussà) la primera comunitat de Filles de la Sagrada Família fundada pel Pare Manyanet i s’hi estableix el primer noviciat. El 12 d’octubre d’aquest mateix any hi reben el nou hàbit i hi professen segons les Constitucions del Pare Manyanet,  el 9 de març de 1877 ingressa a la Congregació la M. Encarnació Colomina i Agustí, que serà la seva fidel col·laboradora i cofundadora.

Des dels seus inicis i malgrat la dedicació eficient i sol·lícita del Pare Manyanet, l’obra creix enmig de grans tensions, dificultats i incomprensions.

Després de moltes contradiccions , el 1884 el Pare Manyanet reuneix les religioses al carrer de Santa Anna, núm. 10, de Barcelona, sota la direcció d’Encarnació Colomina. Allí viuen en comunitat practicant les virtuts pròpies de Natzaret.

El 1895 reben l’aprovació diocesana del Dr. Josep Morgades i Gili, bisbe de Vic (Osona), amb el nom de Filles de la Santa Casa de Natzaret; i el 2 de març s’estableixen a Aiguafreda (Vallès Oriental). Durant uns quants anys les religioses van ser confortades i encoratjades per la contínua sol·licitud del seu fundador, el qual, abrusat en l’amor a Déu i al proïsme, es lliura a consolidar la seva obra per a major glòria de Déu i honor de la Sagrada Família com a apòstol infatigable dels minyons i el Jovent.

A la mort del Pare, l’orientació eficaç de la M. Encarnació fa que l’Institut experimenti un fecund creixement, al qual segueix una llarga etapa de desenvolupament.

La M. Pilar Mas, Superiora General (1923-1949), dóna un impuls providencial a la congregació. Vivint en profunditat el carisma rebut, el discerneix i transmet a través del dificilíssims temps que li toca de viure. La guerra civil espanyola de 1936 dispersa i gairebé dissol l’Institut. Un any més tard, des de Roma, el reorganitza i funda a Güímar (Tenerife).

Amb el “Decretum Laudis” (16 de desembre de 1950) la Congregació passa a ser de Dret Pontifici sota el Títol de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret.

El 22 d’agost de 1952 la Superiora General M. Cecília Cros respon a la crida del Papa Pius XII i comença l’expansió missionera a Llatinoamèrica.

L’Església ratifica l’obra del Pare Manyanet forjada a l’escalf de tants sacrificis, amb l’aprovació definitiva de l’Institut el 10 de maig de 1958. El Pare Manyanet va ser beatificat el 25 de novembre de 1984 i canonitzat el 16 de maig de 2004.

L’actual Superiora General és la Madre Montserrat del Pozo, des del juliol de 2013.