ESO

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria, etapa a la qual s’accedeix des de Primària, forma part de l’ensenyament bàsic i té caràcter obligatori. Aquesta etapa educativa comprèn quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

Durant aquesta etapa els nostres alumnes aniran adquirint els coneixements, hàbits i competències que els permetran accedir al Batxillerat. Per a nosaltres també és essencial formar joves responsables, autònoms, autocrítics i amb capacitat per liderar projectes i iniciatives per tal de desenvolupar-se com a ciutadans, tot aportant un valor en la societat en la qual viuen.

Joves responsables

Autònoms

Pensament crític

Lideratge de projectes

Viatge d'immersió lingüística

Al segon cicle d’ESO, els alumnes poden participar d’una setmana amb activitats culturals i lingüístiques a un territori de llengua anglesa

Tutoria personalitzada

En aquesta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seva orientació educativa, psicopedagògica i professional (sobretot des del últims cursos de l’Etapa). L’alumnat aprèn amb autonomia, responsabilitat, tot afavorint la superació personal, l’exigència i el treball cooperatiu. És per això que els projectes interdisciplinaris adquireixen un sentit especial, juntament amb altres metodologies actives mediades per les TIC.

Formació integral

L’alumnat viu la fe amb una formació integral, creixent en la realitat, la veritat i la llibertat, en l’acció a favor de la justícia, el bé comú i la convivència pacífica. És per això que es realitzen convivències, jornades de pastoral, formació diària, Setmana Solidària, Setmana de la Família i la col·laboració amb l’ONG Bits sense Fronteres.

Treball de síntesi

De 1r a 3r d’ESO l’alumnat realitza un treball de síntesi, format per un conjunt d’activitats d’aprenentatge per comprovar si s’han assolit les competències formulades en les diferents àrees del currículum. L’alumnat de 4t d’ESO, per la seva banda, ha de dur a terme un projecte de recerca i generar un producte final a partir d’un seguit d’activitats d’aprenentatge que posen en joc unes destreses. 

Orientació professional

L’alumnat d’ESO del Col·legi Sant Andreu conviu amb la competència acadèmica, social i ciutadana, i alhora es promou la seva capacitació amb diferents activitats d’orientació professional. L’objectiu és la seva realització personal, així com la inserció en el context cultural del nostre país, des dels valors i la convivència en una societat plural i tolerant.

Valor afegit

El currículum de l’ESO combina les matèries comunes i les optatives, d’acord amb la normativa, i a més s’ofereixen diferents matèries complementàries:

    • Educació en valors (de 1r a 4t d’ESO).
    • Taekwondo (1r i 2n d’ESO).
    • Comprensió (1r i 2n d’ESO).
    • Film (3r ESO)
    • Musical (de 1r a 4t d’ESO).

Aprenentatge i servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Vols més informació? Estarem encantats de conèixer-te! Contacta amb nosaltres

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.