Infantil

Educació Infantil

És una etapa molt rellevant en el desenvolupament dels infants, en la qual experimenten canvis molt importants a nivell cognitiu, desenvolupen el seu llenguatge i moviments. Creiem que cada infant és únic i diferent, motiu pel qual ens esforcem en ser creatius i flexibles per tal de poder potenciar totes les seves capacitats, sempre en estreta col·laboració amb les famílies.

Estimulació primerenca

Canvis a nivell cognitiu

Ser creatius i flexibles

Infants feliços

Acollida

Moment privilegiat del dia, la primera mitja hora del matí, quan el nen/a arriba a l’escola, on s’afavoreix la capacitat de descobrir i de donar forma al que és inèdit, d’escolta i interiorització, d’impressió i d’expressió. És el moment de pregària, les cançons, les poesies, els contes…

Ludilletres

És un programa de lectoescriptura creativa l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 6 anys. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

Amb l’àrea d’animació lectora pretenem contagiar als alumnes el gust per llegir a través d’activitats lúdiques relacionades amb la lectura.

AMCO

El mètode AMCO serveix per introduir la llengua anglesa seguint un procés similar a l’utilitzat en l’aprenentatge de la llengua materna i permet que els alumnes, ja des de P3, aprenguin d’una manera pràctica i eficaç. 

Està basat en les Intel·ligències múltiples i ofereix una gran varietat d’estratègies i activitats per treballar el vocabulari, les estructures gramticals i la pronunciació.

Robòtica

Obrim la porta al món digital i tecnològic a través de la Robòtica i desenvolupem així la intel·ligència visual-espacial, la logicomatemàtica i el pensament alternatiu d’una manera lúdica.

EMAT

És un projecte didàctic-pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica.

Projectes de comprensió

Els Projectes de Comprensió faciliten a l’alumne/a arribar a la comprensió per mitjà d’activitats que responen a les intel·ligències múltiples i ajuden al desenvolupar les capacitats motrius, cognitives, emocionals i relacionals que necessita per poder viure i conviure en el nostre món actual.

Atelier

L’Atelier és un espai per a l’experimentació, la investigació i la manipulació. S’inspira en la metodologia de Reggio Emilia. Es fan treballs individuals i treballs cooperatius i s’utilitzen diferents materials per tal de facilitar el desenvolupament de la intel·ligència visual-espacial. 

A l’Atelier s’escolta la veu del nen  i  es potencia la seva autonomia. Deixant al nen que utilitzi lliurament la seva imaginació, també l’estem ajudant a desenvolupar el pensament alternatiu.

Treballem amb grups reduïts i fem servir l’anglès com a llengua vehicular.

Chess (Escacs)

Amb el programa d’escacs es potencien les capacitats intel·lectuals i creatives i s’afavoreix la interiorització d’unes estratègies de resolució de problemes. A P5 comencem a fer servir l’anglès com a llengua vehicular.

Vols més informació? Estarem encantats de conèixer-te! Contacta amb nosaltres

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.