Nosaltres

Som un centre amb 50 anys d’experiència! Volem ser un referent en l’escolarització del segle XXI a través d’una educació innovadora, integral, basada en la renovació permanent i en la creativitat en la qual participa tota la comunitat educativa, per tal d’aconseguir la formació acadèmica, humana i social dels alumnes.

Des de fa anys, a les nostres escoles compartim les últimes propostes metodològiques educatives en les quals l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge. 

La nostra escola és un lloc d’oportunitats perquè l’alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats i competències. La proposta educativa que oferim es basa en el desenvolupament integral de cada alumne/a, tant del cor com de la intel·ligència, per ajudar-lo a créixer acadèmicament, personalment i espiritualment.

Seguim un mètode d’aprenentatge personalitzat que estimula cadascuna de les vuit intel·ligències proposades per Howard Gardner, per tal d’adaptar-nos al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne.

Som una escola dinàmica que actua, canvia, creix i es desenvolupa atenta al present, a la recerca i a la realitat global i local. 

Treballem amb projectes interdisciplinaris que desperten l’interès dels alumnes i que es permeten potenciar la comprensió i assegurar que l’aprenentatge sigui significatiu. 

Dissenyem i creem espais d’aprenentatge a partir de projectes de comprensió basats en problemes que acosten els nostres alumnes al món real en un aprenentatge significatiu. 

Potenciem un aprenentatge personalitzat i contextualitzat mitjançant les metodologies actives, dins i fora de l’aula: treball per projectes, gamificació, Design for Change, flipped classroom, PBL, treball cooperatiu, aprenentatge i servei.

Apostem per una metodologia que pretén afavorir una bona organització neurològica capaç també de prevenir possibles dificultats en aprenentatges futurs.

Promovem el pensament crític i creatiu en l’alumne, afavorint la seva autonomia, la pràctica reflexiva, la capacitat de prendre decisions, la resolució de problemes i l’habilitat de trobar alternatives. 

Eduquem els nostres alumnes perquè siguin sensibles a les necessitats de la societat, així com capaços de crear i donar solucions. 

Amb els grups cooperatius aconseguim que els alumnes treballin junts, per tal de maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres. 

La formació espiritual de l’escola està dirigida i assessorada per la congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundada pel Pare Manyanet. 

Participem de la missió educadora de l’Església, promovent l’evangelització de manera especial i distintiva segons l’estil peculiar del propi carisma. 

Estem al servei de la societat, a la qual oferim una educació cristiana de qualitat i inclusiva.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.