Oferta Educativa

El Col·legi Sant Andreu  disposa de totes les línies educatives

Mitjançant un ensenyament de qualitat, arrelat en el context cultural del mateix país, preparem els alumnes per ser professionalment competents, alhora que els capacitem per a la seva inserció en la societat a la que ajudaran a transformar. 

De quina etapa necessites informació?

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.