Eduquem el cor i la intel·ligència

Educació Infantil (2n Cicle)

L’escola compta amb 2n cicle d’Educació Infantil que comprèn des del 3 fins als 5 anys (P3, P4 i P5). És una etapa amb caràcter no obligatori que proporciona a l’alumne autonomia i seguretat, i un ambient propici per ensenyar valors i preparar els cervells per rebre posteriors aprenentatges.

[+informació]

Educació Primària

L’educació primària forma part de l’ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprèn sis cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els 6 i els 12 anys d’edat i s’organitza en tres cicles de dos anys acadèmics de duració cada un. Cada cicle constitueix la unitat de programació i avaluació en l’educació primària:

  • Cicle Inicial – 1r i 2n
  • Cicle Mitjà – 3r i 4t
  • Cicle Superior – i

En l’etapa  d’Ed. Primària es comencen i es consoliden els aprenentatges bàsics, i els treballen els hàbits personals i d’estudi que capacitaran a l’alumnat a continuar amb estudis posteriors.

[+informació]

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprèn quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat:

  • 1r
  • 2n
  • 3r
  • 4t (amb itineraris)

En aquesta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seva orientació educativa, psicopedagògica i professional (sobretot des del últims cursos de l’Etapa).

[+informació]

Batxillerat

Aquesta és una etapa no obligatòria i no concertada. El Batxillerat del Sant Andreu té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seva orientació i preparació per assolir una maduresa intel·lectual i humana que els permeti integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de Grau Superior.

Als estudis del Batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguin en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l’educació secundària i comprèn dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d’edat. El Batxillerat en el nostre col·legi es desenvolupa en dues modalitats: de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials.

[+informació]