Home Projectes

Aprenentatge per projectes

 

Els escenaris de globalització exigeixen comptar amb un sistema educatiu ampli, flexible, dinàmic, equitatiu i diversificat, que ofereixi una educació per al bon desenvolupament integral dels infants. Els aprenentatge per projectes formen part de les accions empreses per a aquesta finalitat des del Centre, i d’acord amb les directrius del Currículum.

Dins dels objectius estratègics de promoure l’educació per a progressar i adquirir competències, els projectes ens ofereixen l’oportunitat ideal perquè els alumnes aprenguin des d’una metodologia diferent en les mateixes matèries curriculars.

La majoria dels alumnes aprenen millor des dels jocs i els experiments, ja que desperten la seva curiositat i els plantegen reptes que els motiven i els donen una raó més per aprendre.

L’aprenentatge per projectes és una de les eines que els docents tenim per aconseguir que els alumnes s’apropin a l’aprenentatge significatiu. Aquests permeten als alumnes solucionar situacions dins i fora de l’aula, i al mateix temps desenvolupen habilitats cognitives que facilita l’aprenentatge dels continguts bàsic del seu nivell educatiu.

Els projectes permeten al docent globalitzar o integrar les àrees acadèmiques a través d’una temàtica específica pròpia de l’edat dels nens, segons els seus interessos i necessitats.

Aquesta eina d’aprenentatge té l’avantatge d’organitzar els continguts amb els quals el docent pot treballar segons el tema i al mateix temps desenvolupa l’entusiasme per la recerca als alumnes i permet també la participació dels pares.

En l’actualitat s’han de promoure el desenvolupament de projectes productius a partir de les necessitats de l’escola i comunitat, en els quals s’involucren tots els integrants de la comunitat educativa.

AVANTATGES:

– S’integren els continguts d’aprenentatge
– És una eina de suport en el desenvolupament dels continguts
– Es promouen la responsabilitat i l’autonomia, al mateix temps que se li ensenya a treballar en grup
– Els alumnes construeixen els seus aprenentatges significatius

PROJECTES

Projecte de comprensió Picasso (P3)

2014-03-21 16.08.59

Symbaloo de Sant Jordi

img555