Serveis

Servei de menjador

Per a tots els de l’escola que desitgin dinar en el centre, oferim la possibilitat de fer-ho amb tres modalitats de tiquets. Per els que dinen al col·legi cada dia de la setmana, comptem amb el pla fix mensual. Per els que s’hi queden de manera puntual algun dia de la setmana tenim l’opció de tiquets esporàdics. Per últim, per quedar-se a dinar de dilluns a dijous comptem amb un paquet especial per aquests quatre dies de la setmana (es tracta d’un servei exclusiu per els alumnes de l’ESO, ja que no tenen classe els divendres a la tarda). 

Tanmateix, per tots els alumnes que realitzen activitats extraescolars a l’escola, disposem de talonaris de menjador per tal de facilitar l’estada al migdia en el centre de forma esporàdica, sempre i quan coincideixi amb els dies que l’alumne/a cursa l’activitat extraescolar al migdia.

Consulteu els mENúS

Biblioteva

La Biblioteca és l’escenari ideal i una perfecta oportunitat per a propiciar l’hàbit de d’estudi i lectura de l’alumnat.

Des del Sant Andreu, considerem que el temps d’estudi és un temps en el que cal educar i acompanyar. Per tal de poder oferir a l’alumnat d’Educació Primària aquesta possibilitat d’Estudi Guiat, comptem amb dues tardes -dimarts i divendres- de 17:00 a 18:30h en les que treballem i potenciem que l’alumne sigui disciplinat i optimitzi el seu temps d’estudi

A Estudi Guiat oferim l’oportunitat de treballar sols, en silenci i amb el suport d’una persona que vetlla pel bon ambient d’estudi i lectura, fomentant així la responsabilitat d’estudi personal

Per tot l’alumnat de l’escola, a més, oferim el servei de préstec de la Biblioteca, així com la possibilitat de gaudir de l’espai de treball i lectura compartit, tot respectant les normes de convivència bàsiques. Tanmateix, comptem amb espais destinats a realitzar treballs en grup

Servei d'acollida

Posem a disposició de totes les famílies el servei d’acollida matinal tots els dies de 8 a 9 del matí. 

Oferim la possibilitat d’acollir l’alumnat durant mitja hora o durant la totalitat de l’hora. Comptem amb tarifes mensuals i, tanmateix, per a casos puntuals, amb tarifes esporàdiques, també d’una o mitja hora. 

Contemplem la possibilitat d’oferir aquest servei a les famílies també a la tarda, de 17 a 17:30h, per els alumnes d’Educació Infantil. Per poder oferir aquest servei és imprescindible comptar amb un grup de 12-15 alumnes. En cas que sigui necessari, la família ho ha de comunicar prèviament a la recepció.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.