Serveis

Servei de menjador

Oferim un servei de cuina pròpia a les nostres instal·lacions, amb un menú elaborat per una nutricionista seguint les pautes indicades pel Departament de Salut de la Generalitat.
Per a tots els alumnes que desitgin dinar a l’escola, oferim diferents modalitats:
Menjador fix (d’un a cinc dies fixos setmanals) o tiquet esporàdic per alumnes que es queden de manera puntual algun dia de la setmana.

Biblioteva

La Biblioteca és l’escenari ideal i una perfecta oportunitat per propiciar l’hàbit d’estudi i lectura de l’alumnat.

Des del Sant Andreu, considerem que el temps d’estudi és un temps en què cal educar i acompanyar. 

Per tal de poder oferir a l’alumnat de 2n cicle d’Educació Primària aquesta possibilitat d’Estudi Guiat, comptem amb dues franges horàries:

 De 17 h a 17.30 h i de 17 h a 18 h de dilluns a divendres, en les que treballem i potenciem que l’alumne sigui disciplinat i optimitzi el seu temps d’estudi

A Estudi Guiat oferim l’oportunitat de treballar sols, en silenci i amb el suport d’una persona que vetlla pel bon ambient d’estudi i lectura, fomentant així la responsabilitat d’estudi personal

Per a tot l’alumnat de l’escola, a més, oferim el servei de préstec de la Biblioteca, així com la possibilitat de gaudir de l’espai de lectura i treball compartit, tot respectant les normes de convivència bàsiques.

 Tanmateix, disposem d’espais destinats a fer treballs en grup. 

Servei d'acollida

Posem a disposició de totes les famílies el servei d’acollida matinal tots els dies de 7.30 h a 9 h del matí per als alumnes d’Infantil i de Primària. 
Comptem amb tarifes mensuals i, tanmateix, per a casos puntuals, amb tarifes esporàdiques.
 Oferim la possibilitat d’acollir l’alumnat durant mitja, una hora o durant hora i mitja del matí.

Ludoteca

Contemplem la possibilitat d’oferir a la tarda aquest servei a les famílies, de 17 a 18 h, per als alumnes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació primària. 

Per poder oferir aquest servei és imprescindible comptar amb un grup de 12-15 alumnes
En cas que sigui necessari un dia esporàdic, la família ho ha de comunicar prèviament a recepció.
You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.