Home TIC

La inclusió de les TIC a l’escola és un repte i una oportunitat.

El desafiament requereix inventar maneres de mediació de les tecnologies a l’aula, que aconsegueixin alterar les relacions que els infants i joves han construït espontàniament amb elles, i potencien la seva utilització en benefici de l’aprenentatge, el coneixement, l’anàlisi de la informació, l’accés a noves formes d’organitzar el pensament.

L’oportunitat suposa que les TIC viuen a l’escola, és a dir, formen part de la seva quotidianitat, afavoreixen ponts de comunicació amb les generacions més joves, ens acosten a les seves maneres de sentir, d’actuar, de vincular. Una escola que és amigable amb les condicions culturals del present té més possibilitats de construir un futur. Confiem que podem fer-ho.

Són instruments que permeten:

  • Processar dades de manera ràpida i fiable
  • Automatitzar tasques
  • Emmagatzemar grans quantitats d’informació
  • Establir comunicacions immediates
  • Treballar i aprendre col·laborativament
  • Produir continguts i publicar-los a la web
  • Participar en comunitats virtuals

Aprendre a emprar aquestes tecnologies, comunicar-se i organitzar-se, pot ser la més important competència ciutadana que els joves hagin d’incorporar. El Col·legi Sant Andreu aposta fermament pel bon ús d’aquestes tecnologies, i per això, des dels més petits de l’escola, hi ha un accés assidu i normalitzat de les TIC a l’aula, bé sigui amb els iPads, amb els ordinadors, amb les PDI (pissarres digitals interactives), amb l’ús d’aules virtuals o llibres digitals.

En un món canviant com és el nostre, educar els nostres alumnes en l’ús quotidià i acadèmic de les TIC, els ajudarà més endavant també a gestionar el seu propi aprenentatge i a obrir-los possibilitats de futur.